Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu. Powinny być zbierane do oddzielnych pojemników tj. pudełek kartonowych, metalowych puszek, woreczków itp. Po napełnieniu pojemnika należy przekazać je bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych – m.in. do: szkół, bibliotek i innych placówek oświatowych, siedzib urzędów i instytucji, punktów sprzedaży przenośnych baterii, akumulatorów oraz produktów zawierających baterie, o powierzchni powyżej 25 m2. Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie zużytych baterii przenośnych ze strumienia odpadów komunalnych, trafiających na lokalne wysypiska.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.

Zbieraj zużyte baterie

- chronisz środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń

- ograniczasz eksploatację zasobów naturalnych

- zmniejszasz ilość szkodliwych odpadów

- dbasz o swoje zdrowie i zdrowie innych

- nie trujesz środowiska

Pamiętaj!

- oddziel wszystkie baterie od pozostałych odpadów

- nie zapomnij o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach

- regularnie zanoś zużyte baterie do miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii

Szkodliwy wpływ baterii na środowisko

- jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 ziemi

- jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5 000 do 50 000 litrów wody

- jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu

- nie niszcz i nie wrzucaj do ognia – może to spowodować wyciek lub eksplozję

- wyrzucanie baterii lub akumulatora na śmietnik jest zagrożone karą grzywny